กฎหมาย กำกับดูแล

การบริการโบรกเกอร์ของ eToro ดำเนินการโย eToro (Europe) Ltd. (“eToro Europe”) เป็นบริษัทด้านการลงทุนที่จดทะเบียนในไซปรัส (CIF) หมายเลขทะเบียนของบริษัทคือ HE200858 eToro Europe อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ของไซปรัส (CySEC) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 109/10 ในสหราชอาณาจักร eToro (UK) Ltd. (“eToro UK”) เลขที่จดทะเบียนบริษัท 7973792 ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA)  ภายใต้เลขที่อ้างอิงบริษัท 583263 eToro Europe  และ eToro UK  ที่ดำเนินการภายใต้และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Market in Financial Instruments Directive (MiFID) ในออสเตรเลีย บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดำเนิการโดย eToro AUS Capital Pty Ltd. (“eToro Australia”) ABN 66 612 791 803 ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการทางการเงินของออสเตรเลีย (AFSL)  491139 ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) และอยู่ภายใต้กฎหมาย Corporations Act (เครือจักรภพ) โดยที่ eToro Australia จัดหารบริการที่ดำเนินการโดย eToro Europe ให้กับลูกค้า

eToro และโบรกเกอร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณยอมรับในการลงทะเบียน จะกำหนดว่านิติบุคคลและกฎระเบียบใดที่มีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อมูลยังปรากฎในการตั้งค่าบัญชีของคุณ
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นระบบการกำกับดูแลบริการด้านการลงทุน ตลอดทั้งเขตเศรษฐกิจยุดรปที่สอดคล้องกัน  โดยมีวัตถุประสงค์หลักของคำสั่งคือ เพื่อเพิ่มการแข่งขันและการคุ้มครองลูกค้าในบริการด้านการลงทุน กิจกรรมและบริการของทั้ง eToro UK และ eToro Europe เป็นไปตามข้อกำหนดของ MiFID เอกสารและขั้นตอนทั้งหมดมีความสอดคล้องกับกฎของ MiFID

eToro (Europe) Ltd.

eToro Europe มีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ 4 Profiti Ilia Street, Germasogeia, Limassol ประเทศไซปรัส ได้รับใบอนุญาตการให้บริการด้านการลงทุนในการรับและส่งคำสั่งซื้อ เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป ดำเนินการสั่งซื้อในนามลูกค้า ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีของตนเองจัดการพอร์ตการลงทุน และให้คำปรึกษาด้านการลงทุน 
นอกจากนี้ ยังได้รับอนุญาตให้จัดหาบริการเสริมในด้านการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย และ การบริหารเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการดูแลและเก็บรักษาและบริการที่เกี่ยวข้อง eToro Europe ให้บริการแก่คุณทั้งในฐานะตัวการหรือเป็นตัวแทน เมื่อเราทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนเราจะใช้โบรกเกอร์ดำเนินการรายอื่น รวมทั้งบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของลูกค้าของเรา

eToro (UK) Ltd.

eToro UK มีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ 5 Fleet Place, London EC4M 7RD  และสถานที่หลักในการดำเนินธุรกิจที่ชั้น 24 One Canada Square, Canary Whart, London E14 5AB ได้รับอนุญาตให้ทำการตกลงหรือจัดเตรียมเกี่ยวกับการลงทุนในฐานะตัวแทน หรือ ตัวการสำหรับรายการที่จับคู่ตรงกัน และ ถือเงินของลูกค้า โดย eToto UK จะให้บริการแก่คุณในฐานะตัวแทน และใช้โบรกเกอร์ผู้ดำเนินการรายอื่น  เช่น eToro Europe หรือบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ ในการดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของลูกค้าของเรา

eToro AUS Capital Pty Ltd.

eToro Australia มีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ Level 26, 1 Bligh Street, Sydney NSW 2000, Australia มีใบอนุญาตการทำสัญญาอนุพันธ์และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนของคุณและตัวการ  เมื่อเราทำหน้าที่ในฐานะตัวแทน เราจะใช้โบรกเกอร์ดำเนินการรายอื่น ซึ่งรวมถึง eToro Europe และบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของลูกค้าของเรา

เขตอำนาจศาล

ยุโรป

สหราชอาณาจักร

eToro (UK) Ltd. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) และได้รับใบอนุญาตข้ามพรมแดนจาก FCA เพื่อการบริการในประเทศสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป สำหรับรายชื่อประเทศและการอนุญาต

ไซปรัส

eToro (Europe) Ltd.  อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ของไซปรัส (CySEC) และได้รับใบอนุญาตข้ามพรมแดนจาก CySEC ให้นำเสนอบริการในประเทศสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรปและนอกเขตนี้

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา : eToro USA ดำเนินการโดย eToro USA LLC ซึ่งจดทะเบียนกับ FINCEN ในฐานะธุรกิจบริการด้านการเงิน

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย : eToro AUS CapitalAustralia Pty Ltd ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC)