จุดตัด ขาดทุน คัดลอก Copy Stop Loss (CSL)

จุดตัด ขาดทุน คัดลอก Copy Stop Loss (CSL) การนำเสนอการบริหารความเสี่ยงแต่ละความสัมพันธ์ของการคัดลอก ตามมูลค่ากำไรหารือขาดทุนแบบเรียลไทม์ เป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้สามารถบริหารจัดการการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบการควบคุมความเสี่ยงแบบอัตโนมัติที่จะช่วยให้สามารถตั้งการควบคุมความสัมพันธ์ของการคัดลอกทั้งหมดให้เป็นมูลค่าในสกุลเงินดอลลาร์  ซึ่งจำนวน CSL จะแสดงให้เห็นถึงสินทรัพย์คัดลอกที่ต้องถึงเป้า เพื่อให้การคัดลอกปิดลงได้โดยอัตโนมัติ จะไม่ใช่จำนวนที่เต็มใจที่จะขาดทุน

โดยระบบจะตั้งค่า CSL อัตโนมัติที่ 40% เป็นค่าเริ่มต้นของมูลค่าการคัดลอกที่ลงทุนไปทั้งหมดต่อความสัมพันธ์ของการคัดลอก หมายความว่าคุณสามารถถือไว้ว่าเมื่อมูลค่าในการคัดลอกลดลง 40% CSL จะถูกเรียกใช้และยุติความสัมพันธ์ในการคัดลอก โดยจะคืนเงินทุนที่เหลือกลับไปยอดคงเหลือ  และช่วงที่สามารถตั้งค่า CSL แบบ manual ได้คือระหว่าง 5% ถึง 95%  ซึ่งค่า 5% เป็นค่า “ตาข่ายความปลอดภัย”  ที่แท้จริง และจะถูกเรียกใช้เฉพาะเมื่อจำนวนเงินในความสัมพันธ์ของการคัดลอกถูกใช้ไปเกือบหมด

ตัวอย่าง เทรดเดอร์นายเอ ถูกคัดลอกโดย เทรดเดอร์นายบี อยุ่ที่ $2,000 CSL จะได้รับการตั้งค่าเป็น 60% ของอิควิตี้เพื่อส่งคืนกลับไป กรณีนี้คือ $1,200 หากอิควิตี้ในปัจจุบัน รวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากรายการซื้อขายทั้งหมดลงลงเหลือ $1,200 บัญชีคัดลอกจะถูกปิดโดยมียอดเงินคงเหลือ (60% ของจำนวนเริ่มต้นในการคัดลอก) จะถูกส่งกลับไปที่ยอดคงเหลือของเทรดเดอร์นายบี

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ CSL ถูกเรียกใช้

หากความสัมพันธ์ของการคัดลอกมียอดขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ 40% ของเงินทุนที่ได้รับการจัดสรร CSL จะถูกเรียกใช้งาน รวมถึงโพสิชันทั้งหมดที่อยู่ในความสัมพันธ์จะถูกปิดตัวลง คือ “ปิดโดย” รายการซื้อขายที่ถูกปิดจะถูกระบุในคอลัมนี้ว่า “CSL”

ซึ่งค่า CSL จะสามารถปรับได้จากต่ำสุดที่ 5% และสูงสุดที่ 95% ซึ่งเป็นค่าตาข่ายแห่งความปลอดภัย โดยระบบจะไม่อนุญาตให้ลดค่า CSL ลงไปต่ำจนเกินไปจนอาจทำให้มีการปิดความสัมพันธ์ Copy Trader ได้ในทันที

ตัวอย่าง สมมุติว่าคุณกำลังจะคัดลอกเทรดเดอร์รายหนึ่งวงเงิน $1,000 แต่ปัจจุบันคุณขาดทุนไป $300 ขณะที่ค่า CSL เวลานั้นของคุณเป็นค่าเริ่มต้นที่ 60% และคุณต้องการปรับค่า CSL ด้วยคุณจะไม่สามารถกำหนดค่าเป็น 70% หรือต่ำกว่านี้ได้เลย เพราะจะทำให้เกิดการเรียกใช้การปิดความสัมพันธ์ของ Copy Trader รวมถึงรายการซื้อขายทั้งหมดภายใต้ความสัมพันธ์นี้ ซึ่งกรณีนี้ CSL สูงสุดในเวลานี้ที่คุณสามารถตั้งค่าได้คือที่ 65%

หมายเหตุคือ ค่า CSL จะทำการเปลี่ยนแปลงหากคุณปลี่ยนจำนวนเงินในการคัดลอกการเพิ่มหรือลดจำนวนเงินที่คัดลอกเทรดเดอร์ เป็นการเรียกใช้งานการคำนวณค่า CSL ใหม่เป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ทำการคัดลอกใหม่