เวลา ในการ ซื้อขาย ของ ETORO

เวลาการซื้อขายของ ETORO ขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ที่เครื่องมือซื้อขายอยู่ ซึ่งเครื่องมือต่างกันส่งผลให้เวลาเปิดปิดต่างกันด้วยเช่นกัน รวมถึงสัญญาก็ครบกำหนดในวันที่ต่างกันด้วย

และเหตุการณ์ที่สำคัญในตลาดก็ส่งผลต่อเวลาในการเปิดปิดของตลาดหลักทรัพย์บางแห่งด้วย  เรามาดูตารางแสดงเวลาทำการของตลาด รวมถึงเหตุการณ์สำคัญกัน โดยเราขอแนะนำว่าช่วงหยุดพักการซื้อขายอาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างราคาปิดและเปิดด้วย

ตัวอย่างเวลาทำการตลาดของกรุงเทพ ฮานอย จาการ์ตา  สกุลเงินดิจิทัล 24/7

Stocks & ETFs  จะมีเวลาการซื้อขายแต่ละตลาดหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน อย่างเช่น

ตลาดหลักทรัพย์ Bolsa de Madrid ตลาดจะเปิดวันจันทร์ เวลา 15:00  ตลาดปิด วันศุกร์ 23:30 ช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวันเป็นช่วงเวลา 23:30 – 15:00

ตลาดหลักทรัพย์ Borsa Italiana ตลาดจะเปิดวันจันทร์ เวลา 15:00  ตลาดปิด วันศุกร์ 23:25 ช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวันเป็นช่วงเวลา 23:25 – 15:00

ตลาดหลักทรัพย์ Bolsa de Madrid ตลาดจะเปิดวันจันทร์ เวลา 15:00  ตลาดปิด วันศุกร์ 04:00 ช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวันเป็นช่วงเวลา 04:00 – 21:30

สินค้าโภคภัณฑ์

Instrument OIL  ตลาดเปิดวันจันทร์ เวลา 06:00 ตลาดปิดวันเสาร์ เวลา 04:30 ช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวันเป็นช่วงเวลา 04:55-06:00

Instrument GOLD  ตลาดเปิดวันจันทร์ เวลา 06:00 ตลาดปิดวันเสาร์ เวลา 04:30 ช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวันเป็นช่วงเวลา 05:00-06:00

Instrument SILVER ตลาดเปิดวันจันทร์ เวลา 06:00 ตลาดปิดวันเสาร์ เวลา 04:30 ช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวันเป็นช่วงเวลา 05:00-06:00

ดัชนี

Instrument USDOLLAR ตลาดเปิดวันจันทร์ เวลา 08:00 ตลาดปิดวันเสาร์ เวลา 04:30 ช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวันเป็นช่วงเวลา 05:00-08:00

Instrument CHINA50 ตลาดเปิดวันจันทร์ เวลา 08:00 ตลาดปิดวันเสาร์ เวลา 04:30 ช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวันเป็นช่วงเวลา 04:45-08:00, 15:30-16:00

Instrument SPX500 ตลาดเปิดวันจันทร์ เวลา 06:00 ตลาดปิดวันเสาร์ เวลา 04:15 ช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวันเป็นช่วงเวลา 04:15-04:30, 05:00-06:00

สกุลเงิน

Instrument EURUSD ตลาดเปิดวันจันทร์ เวลา 05:05 ตลาดปิดวันเสาร์ เวลา 04:30  ไม่มีช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวัน

Instrument USDJPY ตลาดเปิดวันจันทร์ เวลา 05:05 ตลาดปิดวันเสาร์ เวลา 04:30  ไม่มีช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวัน Instrument GBPUSD ตลาดเปิดวันจันทร์ เวลา 05:05 ตลาดปิดวันเสาร์ เวลา 04:30  ไม่มีช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวัน

การพักการซื้อขายระหว่างวัน หมายถึง ระหว่างการหยุดพักการซื้อขายจะไม่สามารถเปิดหรือปิดโพสิชันในช่วงเวลานี้ได้  โดยจะกำหนดให้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อเมื่อตลาดกลับมาเปิดทำการได้

รวมถึงชั่วโมงการซื้อขายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง หากตลาดที่อ้างอิงขาดสภาพคล่องหรือปิดก่อนเวลา อาจชะลอการเปิดตลาด หรือ ปิดการซื้อขายสำหรับตราสารที่ได้รับผลกระทบนั้น

เหตุการณ์สำคัญในตลาด

เหตุการณ์ Oslo Bors :Wednesday before Easter  ในวันที่ 31/03/2021 ประเภท Exchanges  ตราสารหรือการแลกเปลี่ยน Oslo  และเวลาทำการของตลาด Early Close 11:00

หมายเหตุ เวลาการซื้อขายระหว่างช่วงวันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องที่มี หากตลาดที่อ้างอิงขาดสภาพคล่องหรือปิดก่อนเวลา จะทำการปิดการซื้อขายสำหรับตราสารที่ได้รับผลกระทบนั้น

วันครบกำหนด

สำหรับตราสารบางประเภท จะขึ้นอยู่กับสัญญาว่าจะปิดเป็นรายเดือนหรือสองเดือน โพสิชันจะเปิดของหนึ่งในตราสารด้านล่างนี้จะปิดอัตโนมัติในวันหมดอายุสัญญา

เครื่องมือ China50  Upcoming Expiry Dates : 25/02/2021 – 30/03/2021

เครื่องมือ Aluminum  Upcoming Expiry Dates : 08/03/2021 – 12/04/2021 – 10/05/2021

เครื่องมือ Nickel Upcoming Expiry Dates : 08/03/2021 – 12/04/2021 – 10/05/2021

หมายเหตุ : วันหมดอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลง