เมื่อท่านเปิดบัญชีและกรอกข้อมูลแบบทดสอบการลงทุนแล้ว ก่อนที่ท่านจะฝากเงินเข้าไปในระบบท่านต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อนไม่เช่นนั้นท่านจะไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีของท่านได้ และขั้นตอนนี้ส่วนมากนักลงทุนไม่ค่อยทราบกันจะเกิดปัญหาในส่วนนี้ค่อยข้างมาก เพราะฉะนั้นควรทำความเข้าในการยืนยันตัวตนก่อน ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

วิธียืนยันบัญชี eToro ของคุณ

การตรวจสอบยืนยันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียนที่จำเป็นสำหรับแพลตฟอร์ม eToro ข้อกำหนดตามระเบียบระบุให้เราตรวจสอบยืนยันบัญชีใหม่ทุกบัญชีของ eToro ซึ่งจะช่วยรักษาแพลตฟอร์มของเราให้ปลอดภัยและป้องกันการกระทำที่ไม่พึงประสงค์

เมื่อบัญชีของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่จากแพลตฟอร์ม eToro  ในการยืนยันบัญชีของคุณ คุณจำเป็นต้องอัปโหลดทั้งหลักฐานรับรองตัวตน (POI) และหลักฐานรับรองที่อยู่ (POA) ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่คุณได้ส่งเอกสารทั้งสองฉบับแล้วเท่านั้น คุณสามารถใช้แอป eToro สแกนเอกสารของคุณไปยังแพลตฟอร์มได้โดยตรง

หลักฐานรับรองตัวตน

เอกสาร POI ควรระบุชื่อ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่ายที่ชัดเจน วันที่ออกเอกสาร และหากมีวันหมดอายุ ก็ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วย หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานรับรองตัวตนที่ดี เนื่องจากเป็นเอกสารที่ทีมงานของ eToro สามารถใช้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วที่สุด หรือคุณสามารถใช้ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวใด ๆ ที่ออกโดยรัฐบาลได้ หากเอกสารนั้นมีสองด้าน และมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนด้านหลังเอกสาร คุณจะต้องอัปโหลดด้านหลังเอกสารด้วย

ข้อมูลทั้งหมดใน POI จะต้องสามารถมองเห็นได้

อัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วน โดยไม่มีการตัดและเน้นส่วนใดๆ

สำหรับการอัปโหลด POI ของคุณทันที คลิกที่นี่

ควรสแกนเอกสารโดยวางเอกสารให้ราบ

ไม่ควรมีการตัดแต่งและสามารถมองเห็นมุมทั้งสี่ด้านได้

*โปรดทราบว่า เรายอมรับภาพที่จับจากหน้าจอ ถ้า POA ของคุณมาจากเอกสารในรูปแบบดิจิทัล

สำหรับการอัปโหลด POA ของคุณทันที คลิกที่นี่

 • ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันอาจใช้เวลาสองสามวัน โดยคุณจะได้รับการแจ้งเมื่อมีการยืนยันบัญชีของคุณแล้ว คุณยังสามารถติดตามสถานะการตรวจสอบยืนยันได้บนแพลตฟอร์ม eToro บัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้วจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวอยู่ถัดจากชื่อผู้ใช้ที่หน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน

ทีมงานของเราจะตรวจดูเอกสารของคุณและอัปเดตสถานะการตรวจสอบยืนยัน จึงไม่จำเป็นต้องเปิดตั๋วขอความช่วยเหลือเพื่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันของคุณ ในกรณีที่เอกสารของคุณถูกปฏิเสธ เราจะส่งอีเมลพร้อมคำอธิบายถึงสิ่งที่คุณจำเป็นต้องจัดเตรียมให้อย่างชัดเจน เพื่อเลี่ยงการสูญหายของอีเมล กรุณาเพิ่ม eToro ไว้ในรายชื่อ “ผู้ส่งที่ปลอดภัย” ในการตั้งค่าอีเมลของคุณ

หลักฐานรับรองที่อยู่คืออะไร

ในการยืนยันบัญชี คุณจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารแยกต่างหาก (แตกต่างจาก หลักฐานรับรองตัวตน) เพื่อยืนยันที่อยู่ปัจจุบันของคุณ

เอกสารนี้ต้องออกในนามของผู้ถือบัญชี eToro และลงวันที่ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา (ยกเว้นเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้อย่างถูกต้อง เช่น ใบขับขี่) และต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

ก. ชื่อ-นามสกุล

ข. ที่อยู่ปัจจุบัน

ค. วันที่ออกเอกสาร

ง. เจ้าหน้าที่ออกเอกสาร

จ. การอ้างอิงถึงเจ้าหน้าที่ออกเอกสาร (โลโก้ ข้อมูลติดต่อ เว็บไซต์ ฯลฯ)

เรายอมรับเอกสารที่ออกให้โดยธนาคาร บริษัทสาธารณูปโภค หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานด้านตุลาการ หากใบแจ้งหนี้หรือเอกสารของคุณมีอยู่ทางออนไลน์ คุณสามารถส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ PDF หรือภาพหน้าจอ

กดอ่านข้อมูลให้เข้าใจ และกดยืนยัน

 ยืนยันบัญชี  etoro ของคุณ และกด ตรวจวยืนยันให้แล้วเสร็จ

 กดส่ง SMS ยืนยันเบอร์ของคุณและกรอกระหัสที่ได้จากSMS 

ขั้นตอนนี้สำคัญมากนักลงทุนต้องอัปโหลดเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางพาสปอร์ต ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

  และส่วนนี้ที่นักลงทุนติดปัญหากันมากคือการ ยันยันที่อยู่ เอกสารต้องเป็นไปตามกฏที่ etoro กำหนดเท่านั้น

หลักฐานรับรองที่อยู่อาจเป็นเอกสารดังต่อไปนี้

 • ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ก๊าซ โทรศัพท์ หรืออินเทอร์เน็ต
 • ใบขับขี่ / ใบอนุญาตการอยู่อาศัย / บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวรัฐ
 • ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต / จดหมายอ้างอิงจากธนาคาร
 • ใบเรียกเก็บภาษีของสภาหรือเทศบาล / จดหมายภาษีของรัฐ
 • ใบแจ้งยอดประกันสังคม
 • จดหมายอย่างเป็นทางการจากนายจ้างหรือสถาบันการศึกษาซึ่งยืนยันที่อยู่ของคุณ พร้อมประทับตราและลงนาม

สิ่งใดบ้างที่ไม่สามารถยอมรับได้

 • เอกสารเงินบำนาญหรือประกันภัย
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบแจ้งหนี้จากการซื้อสินค้า
 • ใบแจ้งหนี้ที่เขียนด้วยลายมือ

สามารถส่งเอกสารที่ใช้ภาษาของคุณ และอัปโหลดได้ที่นี่ เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ รอระบบอนุมัติบัญชีและฝากเงิน

*eToro AUS Capital Pty Ltd, ABN 66 612 791 803, AFSL 491139 ความเสี่ยงสูงต่อเงินทุน คุณอาจสูญเสียมากกว่าการลงทุนครั้งแรก ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์อ้างอิง ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต การคัดลอกสิ่งอำนวยความสะดวกการค้าไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเองและเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น อ้างอิงถึง FSG และ PDS ของเราก่อนทำการซื้อขายกับเรา

eToro (EU) Ltd, authorised and regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission(CySEC) under the license #109/10. eToro (UK) Ltd, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority(FCA) under the license FRN 583263. eToro AUS Capital Pty Ltd, is the holder of an Australian Financial Services Licence (AFSL) 491139 issued by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). The wallet is provided by eToro X Limited (“eToro X”). eToro X is a regulated DLT provider licensed by the Gibraltar Financial Services Commission under the Investments and Financial Fiduciary Service Act with Licence FSC1333B. This content is for information and educational purposes only and should not be considered investment advice or an investment recommendation. Past performance is not an indication of future results. CFDs are leveraged products and carries high risk to your capital.

eToro (EU) Ltd ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) ภายใต้ใบอนุญาต # 109/10 eToro (UK) Ltd ซึ่งได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ภายใต้ใบอนุญาต FRN 583263 eToro AUS Capital Pty Ltd เป็นผู้ถือใบอนุญาต Australian Financial Services License (AFSL) 491139 ที่ออกโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC). กระเป๋าเงินนี้จัดทำโดย eToro X Limited (“eToro X”) eToro X เป็นผู้ให้บริการ DLT ที่ได้รับการควบคุมซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริการทางการเงินของยิบรอลตาร์ภายใต้พระราชบัญญัติการให้บริการด้านการลงทุนและความไว้วางใจทางการเงินพร้อมใบอนุญาต FSC1333B เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้นและไม่ควรถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์และมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ